در این ویدیو به شخصیت پهلوانانه ی هادی چوپان می پردازیم. شاید بشود گفت که هادی محبوب ترین ورزشکار حال حاظر کشور ماست. هادی اما زندگی سختی داشته و از دوران نوجوانی کچ کار ساختمان بوده. در همین سال ها جوایز زیادی چه در مسابقات کشوری و چه در مسایبقات جهانی کسب کرده. هادی فرزند ایران و افتخار همه ی ایرانیان است.